Ceann-latha nam barailean

Nuair a tha mi a' leughadh nam barailean airson post agam, tha mi a' faicinn à-mhainn na tìde dhiubh, chan eil a' chinn-latha a bu toigh leam faicinn cuideachd. An aithne do duine ciamar a cheartaichinn seo?

P.S. Tha fìos agam a-nis dè a nì mi - rachaibh gu Settings > Comments > Comments Timestamp Format agus roghnaichibh fear le ceann-latha an toil leibh.

Freagairtean:2

thuirt Blogger Graisg...

Tha an aon trioblaid agamsa :-(
Ma tha moladh aig duine sam bith bhithinnsa fad nad chomain cuideachd.

January 04, 2007 2:31 PM  
thuirt Blogger Uppundir...

Dh'fhàg mi beta-account an-dè agus cheartaich mi na cinn-latha. B'e à-mhainn aon easaontas a b'e, bha feum agam ri ceartachadh nan litreachan Gàidhlig 'sa "Template" air ais.

January 04, 2007 6:26 PM  

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh