Taighean, craobhan is ocsaidean

Tha mòran taighean anns an sgìre far a bheil mi a' fuireach gan sgriosadh agus tha taighean ùra agus glè àrd gan togail. Tha dòchas againn gum faigh fir-àiteachaidh nan taighean seo flait anns na taighean ùra a tha gan togail agus tha a h-uile duine ag iarraidh anns an aon sgìre a dh'fhuireach. Tha dùil againne gum bi an taigh agamsa air sgriosadh ann an 2010 agus tha mi'n dòchas gur urrainn dhomh fhaighinn flat anns an sgìre againn.

Ach 's e dùbhlan eile a th'ann. Airson an togaladh tha na fir-togail a tha ag obair an seo a' gèarradh mòran craobhan a tha suidhichte anns an sgìre againn agus chan eil sinn cinnteach gun suidhich iadsan craobhan èile nuair a bhios an togalach seachad. Tha sinne beagan fo chùram air oir tha an sgìre daonnan air a bhith "uaine" le mòran craobhan agus adhar fionnar bho a tha sinn a' faiginn tlachd. Nuair a bhios na taighean ùra deiseil 's'ann fada barrachd daoine a bhios a' fuireach an seo, bithidh iad barrachd ocsaidean a' caitheamh agus barrachd caraichean a' draibheadh. Agus 's e na craobhan a tha a' toirt dhuinn ocsaidean... Ach tha mi'n dòchas gum bithidh tuilleadh adhar fionnar againn agus aig daoine uile a tha a' dol a' fuireach an seo.

Labels:

Toirt suas no leantainn?

Seo a' chiad phost agam o chionn fada. Theab mi toirt suas na Gàidhlig, ach tha mi air ais gus a h-ionnsachadh a-rithist. Tha mi air toiseachadh ri lorg obair ùr agus tha mi an dòchas gum bi e an dara cuid aig companaidh-compiutair no -turasachd. Ri taobh Gàidhlig tha mi air toiseachadh às ùr ri cleachdach yoga a rinn mi deich bliadhna air ais! Tha cuid de dh'asanaichean na yoga glè dhuilich, ach chan eil eagal orm, tha mi a' faireachdainn glè mhath dhiubh agus chan eil mi ag iarraidh a thoirt suas mar deich bliadhna air ais. Tha mi a' leantainn ri cleachdadh yoga, ionnsachadh Gàidhlig agus sgrìobhadh gu mo bhlòg beag!