Obair chamara - ealain neo "banality"?

Tha obair chamara seòrsa ùr de dh'ealain. Tha taisbeanaidhean obrach camara ri faic a h-uile àite, ann na taighean-tasgaidh, leabharlannan, ospadalan is mar sin. Dè am faicear annta? A h-uile rud gur urrainn dhuinn smaoinich, daoine, beathaichean, nàdur agus tuilleadh. Tha na dealbhan cho mòran air chòir 's tha thu a' toiseachadh air smaoinneachadh nach eil air-letheachas aca, ged a tha a' ghnè aca glè mhath. Tha e a cuir ùine fhada a pheant deilbh dhualchasaich, ach a-mhàin aon diog am putan a dh'fhaisg. Tha e a' dol coimhead mar "banality" an àite ealaine.